VIDEOS

TASECO: Thực hiện đầy đủ quyền lợi bảo hiểm xã hội, chăm lo đời sống người lao động
BiboMart đảm bảo quyền lợi của NLĐ
BHYT HSSV 2019
Kiểm tra việc thực hiện Chương trình số 08-CTr/TU của Thành uỷ tại BHXH Thành phố
BHXH quận Thanh Xuân thực hiện tốt cải cách TTHC
BHYT học sinh, sinh viên, góp phần chăm lo sức khỏe toàn diện thế hệ trẻ
Thứ ba, ngày 15, tháng 10, năm 2019
THĂM DÒ Ý KIẾN
Bạn có thể cho biết ý kiến về thông tin cung cấp trên Cổng TTĐT của BHXH Thành phố?
Nhập mã xác nhận.
Captcha code